Onze projecten

Talenco ondersteunt met een multidisciplinaire aanpak indus-trieën die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart van mens en planeet zoals farmacie, chemie, energie en voeding. Talenco levert expertise, kennis, tools en systemen op het vlak van ontwerp, bouw en onderhoud van installaties. Het dynamische team biedt zo antwoorden op industriële uitdaging-en met oog voor innovatie en duurzaamheid.

Transfo.energy ondersteunt via haar SaaS platform bedrijven in de transitie naar een duurzaam, betaalbaar en geëlektrificeerd energieverbruik voor mobiliteit en gebouwen. Het complemen-taire team van experten begeleidt bedrijven in investerings-beslissingen. Het platform optimaliseert het zelfverbruik van hernieuwbare energie en de uitwisseling met de marktpartijen door de automatische sturen van ‘smart’ technologie.

QPinch maakt het mogelijk om restwarmte om te zetten naar proceswarmte, dit door gebruik te maken van een chemisch proces. 50% van de restwarmte kan op die manier opnieuw ingezet worden in bedrijfsprocessen. De focus ligt op bedrijven die actief zijn in sectoren zoals de petrochemie en voeding.

iFLUX biedt geavanceerde oplossingen voor grondwater-monitoring, waaronder iFLUX Sensing Solutions voor real-time inzichten, en iFLUX’s samplers om grondwaterverontreiniging te detecteren en massaflux te meten. Deze unieke producten hebben als doel de efficiëntie en kwaliteit van bodemsanering te verbeteren en onze (grond)watervoorraad te beschermen.