Onze visie

Wij zijn ervan overtuigd dat we start- en scale-ups kunnen versterken door middel van onze expertise en investeringen. Hieruit volgt dat we een versnelling realiseren in hun groei en bijgevolg ook versneld inzetten op een duurzamere toekomst

Onze Missie

V2Hfin heeft een duidelijk doel voor ogen: de vennootschap wil een versnelling realiseren. Dit enerzijds in de digitale transformatie van de energiesector en anderzijds op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Zo wil de vennootschap maatschappelijke meerwaarde creëren en bijdragen aan de energietransitie met het oog op een CO2 neutrale energiebevoorrading.

Windmill